ЕвроТип вложува во своите вработени!

На денешната одржана обука од страна на  нашиот  менаџер од Скопје-  мр. Горан Ѓоргиевски (кој има долгогодишно искуство во областа на Човековите Ресурси), во соработка со раководителот и тимот на Човечки Ресурси произлегоа многу идеи, дискусии и желба за напредок и професионално усовршување.
На обуката присуствуваа вработени од Битола и Прилеп. Целта е да се согледа потенцијалот во секој наш вработен.

Во иднина се надеваме на многу вакви работилници и задоволни вработени до исполнување на целта.
Успешни вработени, успешен тим, успешна компанија.
Нашата приказна наречена ЕвроТип започнува од и со нашите вработени.

Голема благодарност до сите учесници на работилницата.