Најубавиот пенал изведен некогаш…

Овој изведен пенал ни доаѓа од ниските лиги во Англија.
Погледнете го овој хит од Островот: