Услови, правила и времетраење на бонусот

Услови

1. Право на бонусот “ДЕПОЗИТ БОНУС 100 % до 7 777 ден” имаат сите регистрирани корисници на www.evrotip.mk на првиот депозит за времетраење на бонусот.

2. Секој корисник има право да ја искористи оваа промоција само еднаш односно само за првиот депозит.

Правила
1. Уплатете депозит од минимум 500 денари или повеќе преку уплата на средства преку e-banking или со уплатница на трансакциска сметка во банка или пошта.

• Преку електронско банкарство (налог ПП-30)

• Преку директна уплата на сметка во банка/пошта (налог ПП-10)

• Преку електронска картичка (VISA / MASTERCARD) – трансфер на средства веднаш 

– Трансакциска сметка во НЛБ банка АД Скопје: 210 – 0646227808 – 69

– Трансакциска сметка во Комерцијална Банка АД Скопје: 300 – 0600001406 – 83

– Трансакциска сметка во Стопанска Банкa АД Скопје: 200 – 0029136835 – 67

– Трансакциска сметка во Стопанска Банка АД Битола: 500 – 0000012184 – 44


2. Максималниот износ на бонус средства кој може да го добие секој корисник изнесува 7777 денари со максимален депозит од 7777 денари.

3. Износот на бонус средства кој корисникот ќе ги добие зависи од висината на првиот депозит односно изнесува 100% од износот на првиот депозит.
Пример: Доколку корисникот изврши депозит од 500 денари ќе добие уште 500 денари бонус средства.

4. Бонус средствата не може да се користат се до моментот кога корисникот ќе ги исполни условите за ослободување на бонус средства.

5. Бонус средствата корисникот може да ги ослободи во период од 30 дена од денот кога направил прв депозит на својата евиденциска сметка.

6. Бонусот е ограничен на едно лице, една e-mail адреса.

7. Во случај на сомнеж за измама, злоупотреба на правилата на промоцијата или техничка грешка, како и фактори кои се надвор од надлежностите на приредувачот, а може да влијаат на интегритетот и правилно функционирање на промоцијата, приредувачот го задржува правото да ги одземе бонус средствата, како и сите евентуални добивки кои произлегуваат од играта, а за кои има сомнеж за злоупотреба на правилата за промоција.

Услови за ослободување на бонус средства
1. Откако корисникот ќе го изврши првиот депозит потребно е да одигра тикет/и во вредност од два пати поголема од сумата која ја депонирал на својата корисничка сметка за да направи ослободување на бонус средствата.
Пример: Доколку корисникот изврши депозит од 500 денари за да направи ослободување на бонус средствата (500 денари) ќе мора да одигра тикет/и кои ќе ги исполнуваат условите за ослободување на бонус средства во вкупна вредност од 1000 денари.

2. Корисникот во секој момент има увид на својата сметка и може да провери уште колку е потребно да се уплати за ослободување на бонус средствата.

3. Тикети кои ги исполнуваат условите за ослободување на бонус средства и се пресметуваат во пресметката за ослободување на бонусот се сите тикети кои ги исполнуваат следните услови:

– Тикети со најмалку 3 натпревари или настани од понудата за обложување;

– Одиграниот тикет со 3 натпревари мора да има вкупно минимум 3 коефициент;

– Тикети уплатени со ваучер не влегуваат во пресметката за ослободување на бонусот;

4. Откако корисникот ќе ги ослободи Бонус средствата не подлежат на исплата и истите исклучиво може да се користат за обложување.

5. Бонусот ќе му биде доделен на играчот во вид на “Freebet” на нивниот налог.

6. Сите остварени добивки на тикети уплатeни со бонус средствата корисникот ги добива на евиденциската сметка.

Времетраење на бонусот
1. Промоцијата е активна во периодот до 31.10.2020.

2. Приредувачот има право да ја прекине или продолжи истата во било кој момент.

3. Промоцијата е лимитирана со максимален фонд на средства кој изнесува 1,000,000 денари.

4. Доколку се надмине лимитот од 1,000,000 денари приредувачот има право да ја прекине бонусната акција пред истекот на истата.

Тел. 078/370-494 24/7
support@evrotip.mk

1. Посети ја страницата на Евротип – www.evrotip.mk , потоа најави се на својот профил.

2. Кликни на полето “ПРОФИЛ”

3. Кликни на полето “ДЕПОЗИТ” и внесете ја сумата која сакате да ја депонирате а потоа притиснете на полето “УПЛАТИ”

4. Внесете ги податоците од Вашата кредитна картичка и кликнете на полето “SUBMIT”.

5. На вашата сметка веќе е префрлена сумата која сте ја депонирале.

6. Составете го вашиот тикет и уживајте во онлајн обложувањето.


Услови, правила и времетраење на бонусот

Услови

1. Право на бонусот “ДЕПОЗИТ БОНУС 100 % до 7 777 ден” имаат сите регистрирани корисници на www.evrotip.mk на првиот депозит за времетраење на бонусот.

2. Секој корисник има право да ја искористи оваа промоција само еднаш односно само за првиот депозит.

Правила
1. Уплатете депозит од минимум 500 денари или повеќе преку уплата на средства преку e-banking или со уплатница на трансакциска сметка во банка или пошта.

• Преку електронско банкарство (налог ПП-30)

• Преку директна уплата на сметка во банка/пошта (налог ПП-10)

• Преку електронска картичка (VISA / MASTERCARD) – трансфер на средства веднаш

– Трансакциска сметка во НЛБ банка АД Скопје: 210 – 0646227808 – 69

– Трансакциска сметка во Комерцијална Банка АД Скопје: 300 – 0600001406 – 83

– Трансакциска сметка во Стопанска Банкa АД Скопје: 200 – 0029136835 – 67

– Трансакциска сметка во Стопанска Банка АД Битола: 500 – 0000012184 – 44


2. Максималниот износ на бонус средства кој може да го добие секој корисник изнесува 7777 денари со максимален депозит од 7777 денари.

3. Износот на бонус средства кој корисникот ќе ги добие зависи од висината на првиот депозит односно изнесува 100% од износот на првиот депозит.
Пример: Доколку корисникот изврши депозит од 500 денари ќе добие уште 500 денари бонус средства.

4. Бонус средствата не може да се користат се до моментот кога корисникот ќе ги исполни условите за ослободување на бонус средства.

5. Бонус средствата корисникот може да ги ослободи во период од 30 дена од денот кога направил прв депозит на својата евиденциска сметка.

6. Бонусот е ограничен на едно лице, една e-mail адреса.

7. Во случај на сомнеж за измама, злоупотреба на правилата на промоцијата или техничка грешка, како и фактори кои се надвор од надлежностите на приредувачот, а може да влијаат на интегритетот и правилно функционирање на промоцијата, приредувачот го задржува правото да ги одземе бонус средствата, како и сите евентуални добивки кои произлегуваат од играта, а за кои има сомнеж за злоупотреба на правилата за промоција.

Услови за ослободување на бонус средства
1. Откако корисникот ќе го изврши првиот депозит потребно е да одигра тикет/и во вредност од два пати поголема од сумата која ја депонирал на својата корисничка сметка за да направи ослободување на бонус средствата.
Пример: Доколку корисникот изврши депозит од 500 денари за да направи ослободување на бонус средствата (500 денари) ќе мора да одигра тикет/и кои ќе ги исполнуваат условите за ослободување на бонус средства во вкупна вредност од 1000 денари.

2. Корисникот во секој момент има увид на својата сметка и може да провери уште колку е потребно да се уплати за ослободување на бонус средствата.

3. Тикети кои ги исполнуваат условите за ослободување на бонус средства и се пресметуваат во пресметката за ослободување на бонусот се сите тикети кои ги исполнуваат следните услови:

– Тикети со најмалку 3 натпревари или настани од понудата за обложување;

– Одиграниот тикет со 3 натпревари мора да има вкупно минимум 3 коефициент;

– Тикети уплатени со ваучер не влегуваат во пресметката за ослободување на бонусот;

4. Откако корисникот ќе ги ослободи Бонус средствата не подлежат на исплата и истите исклучиво може да се користат за обложување.

5. Бонусот ќе му биде доделен на играчот во вид на “Freebet” на нивниот налог.

6. Сите остварени добивки на тикети уплатeни со бонус средствата корисникот ги добива на евиденциската сметка.

Времетраење на бонусот
1. Промоцијата е активна во периодот до 31.10.2020.

2. Приредувачот има право да ја прекине или продолжи истата во било кој момент.

3. Промоцијата е лимитирана со максимален фонд на средства кој изнесува 1,000,000 денари.

4. Доколку се надмине лимитот од 1,000,000 денари приредувачот има право да ја прекине бонусната акција пред истекот на истата.

Тел. 078/370-494 24/7
support@evrotip.mk

1. Посети ја страницата на Евротип – www.evrotip.mk , потоа најави се на својот профил.

2. Кликни на полето “ПРОФИЛ”

3. Кликни на полето “ДЕПОЗИТ” и внесете ја сумата која сакате да ја депонирате а потоа притиснете на полето “УПЛАТИ”

4. Внесете ги податоците од Вашата кредитна картичка и кликнете на полето “SUBMIT”.

5. На вашата сметка веќе е префрлена сумата која сте ја депонирале.

6. Составете го вашиот тикет и уживајте во онлајн обложувањето.