Промоции

Blog – Profile
463×270

1. Посети ја страницата на Евротип – www.evrotip.mk , потоа најави се на својот профил.

2. Кликни на полето “ПРОФИЛ”

3. Кликни на полето “ДЕПОЗИТ” и внесете ја сумата која сакате да ја депонирате а потоа притиснете на полето “УПЛАТИ”

4. Внесете ги податоците од Вашата кредитна картичка и кликнете на полето “SUBMIT”.

5. На вашата сметка веќе е префрлена сумата која сте ја депонирале.

6. Составете го вашиот тикет и уживајте во онлајн обложувањето.

1. Посети ја страницата на Евротип – www.evrotip.mk , потоа најави се на својот профил.

2. Кликни на полето “ПРОФИЛ”

3. Кликни на полето “ДЕПОЗИТ” и внесете ја сумата која сакате да ја депонирате а потоа притиснете на полето “УПЛАТИ”

4. Внесете ги податоците од Вашата кредитна картичка и кликнете на полето “SUBMIT”.

5. На вашата сметка веќе е префрлена сумата која сте ја депонирале.

6. Составете го вашиот тикет и уживајте во онлајн обложувањето.

WELCOME BONUS 100% до 10.000 денари

Услови, правила и времетраење на промоцијата

Услови

      1.  Право на промоцијата “100% Welcome Bonus” имаат сите регистрирани и новорегистрирани корисници на www.evrotip.mk

      2. Секој корисник има право да ја искористи оваа промоција само еднаш односно само за првиот депозит од започнувањето на промоцијата

Правила

      1. Уплатете депозит од минимум 500 денари или повеќе преку:

          уплата на средства со електронска платежна картичка (VISA/MASTERCARD)

          e-banking

          уплатница на трансакциска сметка во банка или пошта.

      2. Максималниот износ на бонус средства кој може да го добие секој корисник изнесува 10,000 денари, при помал депозит од 10,000 денари корисникот добива бонус средства во висина еднаква на направениот депозит.

      3. Бонус средствата не може да се користат се до моментот кога корисникот ќе ги исполни условите за ослободувањена бонус средствата.

      4. Бонус средствата корисникот може да ги ослободиво период од 30 дена од денот кога ја активирал промоцијата.

      5.Промоцијата е ограничена на едно лице, една e-mail адреса.

      6. Во случај на сомнеж за измама, злоупотреба на правилата на промоцијата или техничка грешка, како и фактори кои се надвор од надлежностите на приредувачот, а може да влијаат на интегритетот и правилно функционирање на промоцијата, приредувачот го задржува правото да ги одземе бонус средствата, како и сите евентуални добивки кои произлегуваат од играта, а за кои има сомнеж за злоупотреба на правилата за промоцијата.

      7. Приредувачот го задржува правото да направи проверка на точноста на личните податоци и документи со тоа што корисникот е должен да достави копија од лична карта, електронска платежна картичка или потврда од банката за поседување на трансакциската сметка.

Услови за ослободување на бонус средства

      1. Откако корисникот ќе го изврши првиот депoзит, за да направи ослободување на бонус средствата потребно е да одигра тикет/и во вредност двојно поголема од сумата на бонус средства за кои учествува.

Пример, доколку корисникот направи депозит од 1000 денари за да направи ослободување на бонус средствата (1000 денари) ќе мора да одигра тикет/и кои ќе ги исполнуваат условите за ослободување на бонус средства во вкупна вредност од 2000 денари.

      2. Корисникот во секој момент има увид на својата корисничка сметка и може да провери уште колку е потребно да се уплати за ослободување” на бонус средствата.

      3. Тикети кои ги исполнуваат условите за ослободувањена бонус средства и се пресметуваат во пресметката за ослободувањена бонусот се сите тикети кои ги исполнуваат следните услови:

          Тикет/и со најмалку 4 натпревари или настани од понудата за обложување;

          Одиграните тикет/и мора да имаат производ од минимум 5,00 коефициент;

          Тикет/и уплатени со ваучер не влегуваат во пресметката за ослободување на бонусот;

      4. Откако корисникот ќе ги ослободибонус средствата истите ќе бидат доделени на корисничката сметка во вид на “FREE BET”

      5. FREE BET средствата не подлежат на исплата и истите може да се користат само за обложување.

      6. Сите остварени добивки на тикети уплатени со FREE BET корисникот ги добива на евиденциската сметка и можат да бидат исплатени.

Времетраење на промоцијата

      1. Промоцијата започнува од 03.11.2020 и трае до 01.01.2021

      2. Приредувачот има право да ја прекине или продолжи истата во било кој момент.

За сите дополнителни информации и прашања тимот на Евротип е достапен 24/7

Тел. 078 – 370 – 494

support@evrotip.mk